Podpora


Kvůli ochraně každého vývojáře a autora, GNU GPL licence dává jasně najevo, že pro svobodný software
neexistuje žádná záruka. V zájmu obou stran, uživatelů i autorů, GNU GPL požaduje, aby upravené verze programu byly příslušně označeny, a to kvůli tomu, aby za původce případných chyb programu nebyli nesprávně označeni autoři původních verzí.

Placená instalace

Placená instalace aplikace FreeLAB zahrnuje distribuci aplikace v podobě virtuálního obrazu a základní konfiguraci. Konfigurace zahrnuje napojení na stávající podporované instalace softwaru, nastavení pravidelného stahování nových analýz, konfiguraci uživatelů a práv, (volitelné) nastavení LDAP autentifikace, (volitelné) mailové autentifikace, základní seznámení s používáním.

Cena za instalaci a konfiguraci základní verze je fixní ve výši 40 000 Kč bez DPH s časovou náročností cca 2 pracovní dny. Během této doby jsme schopni připojit až 3 stroje a do 10 uživatelů. V případě oficiální nabídky na instalaci přímo pro vaši laboratoř nás prosím kontaktujte.

Placená podpora

Placenou podporou se rozumí servisní zásah nezbytný k diagnostice, opravám nebo úpravě kódu aplikace FreeLAB. Servisní zásah je proveden v drtivé většině vzdáleným připojením přes licencovanou aplikaci TeamViewer (má k dispozici technik) nebo zřízením VPN připojení do sítě zákazníka. Pro optimální zásah je požadován administrátorský přístup do aplikace. Na vyžádání také přístup do databáze a přístup na linuxový server FreeLAB s root právy.

Customizace

Aplikaci FreeLAB je možné jakkoliv rozšiřovat a upravovat na přání zákazníka. Customizace je prováděna v drtivé většině vzdáleným připojením přes licencovanou aplikaci TeamViewer (má k dispozici technik) nebo zřízením VPN připojení do sítě zákazníka. Pro customizaci je požadován administrátorský přístup do aplikace a FTP účet. Na vyžádání také přístup do databáze a přístup na linuxový server FreeLAB s root právy.

Customizace je placená. Zákazník specifikuje požadovanou funkcionalitu a obdrží nabídku na provedení požadovaných úprav. Po odsouhlasení (objednávka) a dokončení programování s otestováním se funkcionalita ověří zadavatelem a práce se proplatí dle servisní zakázky a reálně stráveného času. Cena z nabídky je konečná, pokud nedojde k větším změnám ve specifikaci požadované funkcionality.

Kontakt

HPST, s.r.o.

Ing. Michal Novotný

michal.novotny@hpst.cz

+420 724 309 037

http://www.hpst.cz